Inschrijfformulier

Aanmelden van teams kan nog zolang wij dat nog probleemloos kunnen verwerken. Op het moment dat het inschrijfformulier hieronder niet meer beschikbaar is, zijn de inschrijvingen definitief gesloten en is deelname niet meer mogelijk. Maximaal aantal teams: 30.

Rek. nummer: NL34 RABO 0329 7057 41 t.a.v. Stichting Hoonhorst 250.

Bij inschrijving dient het team een (ludieke) teamnaam te vermelden. De organisatie heeft het recht om een naam af te keuren en kan je verzoeken een nieuwe teamnaam op te geven.

De kosten voor deelname aan Dorpsquiz Hoonhorst bedragen € 25,00 per team, ongeacht het aantal deelnemers in een team. Let wel op de minimale en maximale omvang van een team (minimaal 8 en maximaal 15 teamleden).
Het inschrijfgeld dient direct bij inschrijving betaald te worden. Dit kan overgemaakt worden op rekeningnummer: NL34 RABO 0329 7057 41 t.a.v. Stichting Hoonhorst 250 o.v.v je teamnaam!

Let op: De inschrijving is pas definitief als de organisatie van Dorpsquiz Hoonhorst het inschrijfgeld heeft ontvangen op hun rekening. U ontvangt dan een bevestiging. Restitutie van het inschrijfgeld is vanwege de gemaakte kosten niet mogelijk.

Als gevolg van corona is de datum waarop de dorspquiz Hoonhorst wordt gehouden uiteraard onder voorbehoud. Mocht het niet mogelijk zijn om de dorpsquiz op 14 november 2021 te houden, dan zal een nieuwe datum worden gepland.

Inschrijfformulier