Spel uitleg

Dorpsquiz Hoonhorst is een middagvullende quiz waar je als team aan deelneemt. De teams mogen bestaan uit acht tot vijftien teamleden. Het is echter wel van belang dat men een groot en breed georiënteerd team samenstelt welke één teamcaptain aanwijst om de groep te vertegenwoordigen. Samen verzinnen zij een teamnaam.

TEAMCAPTAIN
Op de quizdag ontvangt de teamcaptain (welke zelf minimaal 18 jaar dient te zijn) het quizboek. Deze kan op een centraal punt in Hoonhorst op een vooraf vastgesteld tijdstip worden opgehaald. Daarna gaat de teamcaptain terug naar een zelf gekozen ‘teamlocatie’ waar het team al zit te wachten.

QUIZBOEK
Het quizboek bestaat uit een bonte mix aan vragen en opdrachten, met veelal een Hoonhorster insteek. Denk hierbij aan vragen over het verleden en heden, algemene vragen, vragen over sport, cultuur en over “echte” Hoonhorsters en echte Hoonhorster zaken. De opdrachten hebben stuk voor stuk een ludiek karakter. Inlevingsvermogen en creativiteit zullen zwaar op de proef worden gesteld! 

(BIJNA) ALLES MAG
Bij het beantwoorden van de vragen en uitvoeren van de opdrachten mag de groep gebruik maken van alle middelen, zoals internet, telefoon, camera, voicerecorder, tablets, boeken, etc. en mag je een beroep doen op vrienden en kennissen. Voor een aantal vragen is het nodig om het dorp in te gaan om antwoorden te vinden, of om op een vastgelegd tijdstip ergens aanwezig te zijn om het antwoord op de vraag te kunnen zien of horen. Hierbij mag men geen gemotoriseerde voertuigen gebruiken. Een (elektrische) fiets is wel toegestaan.

INLEVEREN
Op dezelfde middag op een vooraf afgesproken tijdstip moet het quizboek (en eventueel extra benodigde materialen) zo volledig als mogelijk weer worden ingeleverd. Te laat ingeleverde quizboeken tellen niet mee in de puntentelling. Kapotte, incomplete of chaotische boeken krijgen puntenaftrek. Het bestuur trekt zich vervolgens terug om de score te bepalen. Deze prijzen zullen een aantal weken later bekend gemaakt worden tijdens de prijsuitreiking.